.

Разработихме логопедична система за присъствени и онлайн терапии за деца и възрастни. Помагаме на децата да изградят комуникативни умения, които ще са им нужни както в училищна среда, така и за изграждане на тяхното самочувствие и сигурност, че ще са приети и разбрани от приятелите си.

Изграждаме силна връзка с родителите, предоставяме материали и ресурси за допълнителни упражнения и занимания, насреща сме за всеки въпрос, който може да възникне.

Отработването на различни говорни дефекти при възрастните пък им помага в работната среда и им дава спокойствие и увереност в различни ситуации в ежедневието.

Общуването е основна част от нашия живот - помага ни да се изразим, да се свържем и да разберем другите и те нас. Ще се радваме да ви помогнем да се превърнете в уверен оратор!

за допълнителна иформация

Общуването е основна част от нашия живот - помага ни да се изразим, да се свържем и да разберем другите и те нас